fbpx

Polycom Soundstation IP5000

Thiết bị sản phẩm hội nghị truyền hình Polycom SoundStation IP5000 là sản phẩm điện thoại hội nghị đã được tích hợp để tối ưu sẵn cho doanh nghiệp hay các cuộc họp hội nghị trực tuyến

Hotline: 0382039046
Chat Facebook
Gọi điện ngay